Made with Tripod.com

ไม่เหนื่อยเมื่อถอดล้อ

โดย คุณอนุรัตน์ ระยับพันธุ์anuratr@hotmail.com

Tip นี้มาจากไอเดียของฝรั่งในการผ่อนแรงเมื่อใช้ประแจถอดล้อชนิดกากบาทช่วย (ประแจที่ติดรถมาจากโรงงานนั้นเป็นแบบตัว L แต่บางท่านอาจซื้อแบบกากบาทมาใช้) โดยเราหาแผ่นไม้หนาๆ และมีหน้ากว้างพอประมาณ นำมาเจาะรู ใหญ่พอที่จะให้หัวประแจสอดเข้าได้ การเจาะรูควรให้มีลำดับสูงต่ำต่างกัน เพื่อให้เราสามารถใช้ได้ที่น๊อตล้อระดับต่างกัน เวลาใช้ให้สอดหัวประแจเข้ายังตัวน๊อตที่ต้องการ แล้วสอดด้านตรงข้ามกับแผ่นไม้ที่เราทำไว้ จากนั้นก็กดเพื่อถอดด้วยน้ำหนักเท้าของเรา

Tip_Tire