Made with Tripod.com

เสียงดังก๊อกแก๊กที่ข้างประตูของ Golf/Vento

โดย คุณอนุรัตน์ ระยับพันธุ์ anuratr@hotmail.comท่านที่ใช้รถไปสักระยะหนึ่งอาจพบเสียงดังก๊อกแก๊กเบาๆ ที่ข้างประตูขณะขับรถ ซึ่งสร้างความรำคาญใจได้พอควร จุดหนึ่งที่ควรสังเกตุก็คือที่กลอนประตู(ด้านตัวถังรถ) จะมีแหวนทรงกระบอกสีดำ ถ้าเข้าใจไม่ผิดจะทำด้วยวัสดุประเภทแบคคาไลท์ (ถ้าสะกดผิดขออภัยด้วย) เมื่อเปิดปิดบ่อยๆเข้า ตัวของมันจะเริ่มสึกและเขย่าเมื่อรถกระเทือน

door1 (ภาพก่อนการแก้ไข จะสังเกตุเห็นร่องรอยการขบกับประตู)

วิธีแก้ปัญหาทำได้ง่ายๆครับ

  1. หาซื้อ Tape ที่บรรดานักเรียนนิยมใช้ปิดสันหนังสือเวลาเย็บเล่มทำรายงาน เลือกหน้ากว้างเท่าๆ กับตัวแหวนทรงกระบอก เอามาพันรอบแหวนประมาณ 2 - 3 รอบ
    door2

  2. ลองปิดประตูรถว่าสามารถปิดได้สนิทดีหรือไม่ ถ้าปิดไม่ค่อยได้ ให้คลาย Tape  ออกมา 1 รอบ
    door3 (หลังจากติดเทปแล้ว)


ถ้าเราพัน Tape ได้พอดี เสียงปิดประตูจะหนักแน่นน่าฟังขึ้นด้วยครับ