Made with Tripod.com

สัญญาณเตือนผ้าเบรคหมดของ โฟล์ค กอล์ฟ / เวนโต้

โดย คุณจิตติ กิตติวิศิษฏ์ jittik@mozart.inet.co.thถ้าคุณเคยใช้รถคันอื่นๆ  ที่มีสัญญาณไฟเตือนสว่างขึ้น  เมื่อผ้าเบรคสำหรับดิสค์เบรคสึก  จนเหลือเนื้อผ้าเบรคบางน้อยกว่าระยะที่กำหนด  เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ทราบล่วงหน้าและนำรถไปเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่ได้ทันท่วงที  ก่อนที่เนื้อผ้าเบรคจะสึกหมดเกลี้ยงจนเบรคไม่อยู่นั้น  ขอได้โปรดทราบไว้ด้วยว่าจะด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่  รถโฟล์ค กอล์ฟ / เวนโต้ รุ่นที่ขายอยู่ในบ้านเราขณะนี้  ไม่ได้ติดตั้งระบบสัญญาณไฟเตือนผ้าเบรคหมด  ดังกล่าวมาให้ด้วย  แม้ว่าในหนังสือคู่มือที่ติดมากับรถจะระบุเอาไว้ก็ตาม  (ในข้อ 6 หน้า  45)

ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ขับขี่  ที่จะต้องคอยตรวจสอบความหนาของผ้าเบรคด้วยตนเองอยู่เป็นระยะๆ  ว่าดวงชะตาของคุณมันใกล้จะขาดอยู่รอมร่อ ( ตามความหนาของผ้าเบรคที่ยังคงเหลืออยู่ ) แล้วหรือยัง  ถ้าคุณไปเปลี่ยนล้อเหล็กติดรถของเดิม  ให้เป็นล้ออัลลอยด์ลวดลายที่มีช่องระหว่างก้านล้อเป็นช่องใหญ่ๆ ก็ตรวจสอบได้ง่ายหน่อย  เพราะมองเห็นได้ชัดด้วยตาเปล่า  แต่ถ้าเป็นล้อเหล็กเดิมๆ  ก็อาจจะต้องใช้ไฟฉายส่องดูตามช่องเล็กๆ  รอบๆ ขอบล้อ ว่าผ้าเบรคมันสึกจนได้ที่  ตามภาพประกอบข้างล่างนี้แล้วหรือยัง  ซึ่งตาม Spec. ก็ควรจะเหลือความหนาของเนื้อผ้าเบรครวม Backing Plate ( แผ่นเหล็กประกบด้านหลังผ้าเบรค ) เป็นระยะไม่น้อยกว่า  7 มิลลิเมตร  จึงจะเป็นสิริมงคล

BreakPad


ถ้าคุณไม่เคยตรวจสอบความหนาของผ้าเบรคด้วยตนเองเลย  หรือเคยเปิดหนังสือคู่มืออ่านผ่านๆ  แล้วเข้าใจผิด  คิดว่าในตัวรถมีระบบสัญญาณไฟเตือนผ้าเบรคหมดมาให้ด้วย  ถ้าผ้าเบรคมันจวนจะหมดเดี๋ยวก็จะมีสัญญาณไฟเตือนขึ้นมาเองนั้น  ก็ขออย่าได้ชะล่าใจเป็นอันขาด  สัญญาณเตือนแต่เพียงประการเดียวเมื่อผ้าเบรคหมดของรถโฟล์ค กอล์ฟ / เวนโต้ รุ่นที่ขายอยู่ในบ้านเรานี้  ก็คือสัญญาณเสียงดัง ครืดๆ  ยาวๆ  ตามจังหวะการเหยียบเบรค  ตามมาด้วยอาการจานเบรคเป็นรอยขรุขระเหมือนพื้นผิวโลกพระจันทร์  และการที่คุณอาจจะต้องไปติดต่อทำธุระที่อู่ซ่อมช่วงล่าง,  ที่โรงพัก,  ที่โรงพยาบาล หรือที่วัด  ก็ขึ้นอยู่กับหลวงพ่อคูณ  ว่าขณะที่คุณเหยียบเบรคนั้น ท่านกระโดดลงมาจากรถของคุณแล้วหรือยัง

Breakpads