Made with Tripod.com

สวิทช์แรงดันน้ำมันเครื่อง (Oil Pressure Switch)

โดย คุณจิตติ กิตติวิศิษฏ์  jittik@mozart.inet.co.thมีอยู่สองตัว ติดตั้งอยู่บนฝากลมๆ ซึ่งเป็นที่ยึดไส้กรองน้ำมันเครื่องที่ด้านหน้าของเครื่องยนต์ มีลักษณะคล้ายหัวเทียน มีปลายด้านหนึ่งจุ่มหายเข้าไปในฝากลมๆ ปลายอีกด้านหนึ่งเป็นขั้วไฟฟ้าและมีสายไฟมาเสียบ ที่ฐานของขั้วไฟฟ้าเป็นพลาสติค มีสีต่างกันตามค่าแรงดันที่ต้องการวัด ปลายสายไฟซึ่งมาเสียบที่ขั้วนี้ มีปลอกยางกันน้ำหุ้มขั้วสายไฟและฐานขั้วเอาไว้ หากต้องการจะดูสีของพลาสติคฐานขั้วสายไฟ ก็ต้องใช้ไขควงปากเล็กๆ แง้มปลอกยางดู

สวิทช์ทั้งสองตัวนี้ ทำหน้าที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอเพียงหรือไม่ ตัวที่อยู่ด้านในติดกับเครื่องยนต์ จะใช้วัดแรงดันสูง มีฐานขั้วเป็นสีขาว วัดแรงดันที่ 26 psi ส่วนตัวที่อยู่ด้านนอก จะใช้วัดแรงดันต่ำ มีฐานขั้วเป็นสีน้ำตาล วัดแรงดันที่ 4.4 psi ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน หากค่าใดค่าหนึ่งที่อ่านจากสวิทช์ต่ำกว่าเกณฑ์ ก็จะมีไฟเตือนรูปกาน้ำมันเครื่องกะพริบวาบๆ ที่หน้าปัทม์ภายในรถ ซึ่งอาจจะเกิดจากระดับน้ำมันเครื่องเหลือน้อยเกินไป หรือเกิดความชำรุดในกลไกของปั๊มน้ำมันเครื่อง และในกรณีที่สาหัสก็จะมีเสียงออดเตือนภัย ให้รีบดับเครื่องยนต์ก่อนที่ความพินาศจะมาเยือน

นอกจากฐานขั้วสีขาวกับสีน้ำตาลแล้ว สำหรับสวิทช์แรงดันสูง ยังมีฐานขั้วสีเทา วัดแรงดันที่ 13 psi และสวิทช์แรงดันต่ำ ยังมีฐานขั้วสีน้ำเงิน วัดแรงดันที่ 3 psi อีกด้วย ซึ่งใช้ในเครื่องยนต์ขนาดความจุต่างๆกัน ในต่างประเทศ แต่ก็พบว่ามีหลงปะปนติดมากับเครื่องยนต์รุ่นที่เอามาขายในบ้านเราด้วย เช่น คันที่ขายให้คุณปกรณ์พลเป็นต้น
เมื่อสวิทช์เสีย จะเกิดอาการรั่วของน้ำมันเครื่องเข้าทางปลายด้านที่จุ่มหายเข้าไปในฝากลมๆ แล้วมาซึมออกที่บริเวณฐานพลาสติคในปลอกยางกันน้ำ เมื่อซึมออกมามากๆ ก็จะล้นปลอกยางและไหลนองออกมานอกตัวสวิทช์ เห็นเป็นคราบเปียกๆ เลอะเทอะผิดสังเกต ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆ ก็จะมีผลให้ระดับน้ำมันเครื่องลดหายไปได้เอง
การแก้ไขก็ง่ายมาก ให้ไปซื้อสวิทช์อันใหม่ที่มีฐานพลาสติคสีเดียวกันเอามาเปลี่ยน เวลาเปลี่ยนก็ต้องหาทางถลกปลอกยางกันน้ำขึ้นไปให้พ้นขั้วสายไฟบนตัวสวิทช์เสียก่อน จะทำให้ปลดปลายสายไฟออกจากตัวสวิทช์ได้โดยสะดวก ปลายสายไฟมีลักษณะเป็นกิ๊ปหนีบติดอยู่กับขั้วบนตัวสวิทช์ สามารถใช้ปลายไขควงค่อยๆ เขี่ยออกได้ไม่ยากนัก
เมื่อปลดปลายสายไฟได้แล้ว ก็ใช้คีมล็อคอันเล็กๆ หนีบฉับเข้าให้ที่บริเวณฐานโลหะของตัวสวิทช์ แล้วก็หมุนคลายเกลียวออกมาง่ายๆ ในกรณีที่เครื่องเย็นก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเพิ่งกลับมาจากสนามแข่งทางเรียบ น้ำมันเครื่องร้อนๆ ก็อาจจะพุ่งจู๊ดตามออกมาลวกมือได้ จากนั้นก็ใส่สวิทช์อันใหม่กลับเข้าที่ เสียบปลายสายไฟเข้ากับขั้วบนตัวสวิทช์ และปิดปลอกยางกันน้ำเข้าที่เดิม ก็เป็นอันเสร็จพิธี